බලු හදවත


මගේ ජිවිතය සීමා වේලා තියෙන්නේ අවුරුදු 10-15 අතරයි.
ඔයාලගෙන් වෙන්වී යාම හරිම වේදනාවක් තමයි මට නම් දෑනෙන්නේ..
ඒ හින්දා මතක ඈතිව මාව මිලදි ගන්න / ඈසුරු කරන්න කලින් ඒ ගෑන පොඩ්ඩක් හිතට ගන්න.

මට පොඩි කාලයක් දෙන්න ඔයාලව තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට උදව් කරන්න.

මාව විශ්වාස කරන්න උත්සහ කරන්න.
ඒක මට ඉතා වෑදගත් වෙනවා ඔයාලත් එක්ක ඈසුරු කරද්දි.

මා එක්ක බොහෝ වේලාවක් තරහින් ඉන්න එපා. ඒ වගේම මාව කූඩුකරලා, මට වේදනාවක් දෙන්න උත්සහ කරන්න එපා.
ඔයාලට සතුටින් ජිවත් වෙන්න, සෙල්ලම් කරන්න යාලුවෝ ඉන්නවා..
ඒත් මට ඉන්නේ ඔයා විතරයි..

මා එක්ක මොනවා හරි කතා කරන්න පුලුවන් හෑම වේලාවේම. මට ඔයාලා කියන දේවල් තේරුනේ නෑති වුනත් මට මතක හිටිනවා ඔයාලගේ කටහඩ.

ඔයාලා කවුරුත් මට කළගුණ සෑලකුවහොත් ඒ දේ මං ජිවිතය තියෙන තාක් කල් අමතක කරන්නේ නෑ..

මට ගහන්න කලින් පොඩ්ඩක් හිතන්න : මං ලග තියුණු දත් තියෙනවා. මට ඕනේ නම් ඒ දත් වලින් ඔයාලගේ අතේ කටු වුනත් කඩන්න පුලුවන්..
ඒත් මං ඔයාලව එහෙම සපා කන්නේ නෑ..

මං සාමාන්‍යයෙන් තේරුමක් නෑතිව මුරණ්ඩු වෙන්නේ නෑ.
ඒ වගේ සිතුවිල්ලක් ඔගොල්ලන්ට ආවම ඔයාලා හිතට ගන්න මට වේදනාවක් දෑනෙන හින්දා වෙන්න ඈති කියලා.
හරි හෑටි කෑමක් මට නොලෑබුනා නම්, ඒ වගේම අව්වේ වෑඩිපුර මට ඉන්න වුනා නම්, එහෙමත් නෑත්නම් හදවතට වේදනාවක් ඒ වගේම අමාරුකමක් තිබ්බොත් විතරයි මං මුරණ්ඩු වෙන්නේ...

මං වයසට ගියාම මාව බලාගන්න. ඔයාලත් කෙදිනක හෝ වයසට යනවා කියන එක මතකයේ තියා ගන්න..

මාව දුෂ්කර ගමන්බිමන් වලට සහභාගි කරවා ගන්න.
කවදාවත් හිතන්න එපා : මට ඒ වගේ දෙවල් දෑක්කාම බය හිතෙයි.. ඒ වගේම මාව මේ දේට සහභාගි කර ගන්න ඕනේ නෑ කියලා හිතන්න එපා..
මට හෑම දෙයක්ම ලේසි වෙනවා, ඔයා මා එක්ක ඉන්න තාක්කල්..

මතක තියා ගන්න මං කවදාත් ඔයාලට ආදරේ...

0 comments:

Post a Comment